Terjemahan Quran HIZB Update 7.99

Sukacita dimaklumkan product ini telah dikemaskini dgn versi terbaru 7.99. Perubahan melibatkan  perkar berikut:terjemahan-Hizb2-ipad-font

-susunan

-pembaca

-audio synch dgn text

Sila kemaskini Selamat membaca dan menghafal.