JUZ 25 SHEIKH KHALID

RM0.00

KATA PENGANTAR SURAH-SURAH DALAM JUZUK 25

بسم االله الرحمن الرحيم

Al hamdulillah, surah-surah dalam Juzuk 25 telah siap di susun dan di tulis

dan ianya akan di baca oleh mereka-mereka yang mahu mencari kebenaran

mengenai hakikat AKIDAH seseorang muslim yang beriman berpandukan al

Quraaa. Semua surah-surah ini diturunkan di Mekah yang menekan kan

persoalan akidah dan Keesaan Allah , hakikat wahyu, penyaksian ehwal

kiamat dan hari Pembalasan serta kepercayaan kepada kebngkitan semula.

Category:

Description

 

KATA PENGANTAR SURAH-SURAH DALAM JUZUK 25

بسم االله الرحمن الرحيم

Al hamdulillah, surah-surah dalam Juzuk 25 telah siap di susun dan di tulis

dan ianya akan di baca oleh mereka-mereka yang mahu mencari kebenaran

mengenai hakikat AKIDAH seseorang muslim yang beriman berpandukan al

Quraaa. Semua surah-surah ini diturunkan di Mekah yang menekan kan

persoalan akidah dan Keesaan Allah , hakikat wahyu, penyaksian ehwal

kiamat dan hari Pembalasan serta kepercayaan kepada kebngkitan semula.

Semua isu-isu di bincang dalam surah-urah Juzuk 25 ini.

Juzuk 25 ini mengandungi surah-surah seperti berikut:

Surah AsSyura سورة الشورى mengandungi 53 ayat diturunkan di Mekah

Surah AzZukruf سورة الزخرف mengandungi 89 ayat diturunkan di Mekah

Surah AdDukhan سـورة الـدخان mengandungi

Surah AlJathiah سـورة الجاثيـة mengandungi 39 ayat diturunkan di

Mekah

Surah AsSyura membincangkan secara khusus persoalan Hakikat Wahyu dan Risalah Rasulallah saw kepada manusia keseluruhan nya, khusus nya, melibatkan dakwah kepada kaum musyrikin Mekah. Perluasan surah ini bagi merangkumi hakikat Keesaan Allah, dan pesoalan akidah ini di jawap dalam beberapa cara yang tujuan nya mempebetulkan pemahaman mengnai akidah

Misal nya isu-isu hakikat beriman dengan hari Kiamat, tentang ada nya kebangkitan semula, adanya balasan atas semua perlakuan yang di lakukan oleh seseorang itu, syurga dan neraka nya, serta pemandangan dan penyaksian didalam syurga dan neraka.

Surah ini jua terlibat dalam membahaskan isu orng-orang yang beriman, dan akhlak mereka; isu rezeki dan Pemberi rezeki itu senndiri dan juga isu manusia di waktu sendirian dan perlakuan mereka serta konsep qadha dan qadar.

Semua nya di kaitkan dan di salirkan kepada satu konsep yang satu iaitu kesatuan Wahyu dan Kesatuan Risalah.

Kesesaan Pncipta; Keesaan Wahyu ; dan hakkat nya di bincang untuk membentuk kesatuan akidah , dan hala tuju yang satu dan membentuk akidah mansuia kepada Allah dan Rasul Nya dan kepada al Quraan. Kesesan risalah Rasulallah mempelihat kan adanya satu kepiminan yang menyampaikan al Quraan kearah keesaan Allah yang satu.

Surah AzZuhkruf yang juga di turunkan di Mekah yang menekan konsep akidah dengan cara persembahan nya berbeda dari surah sebelum nya. Ia menjelasakan keperitan dan kepayahan yang di hdapai dalam penyibaran dakwah Islamiah pada kumpulan sasaran nya. Terdapat beberapa persoalan dan cabaran yang di jawab suran ini unruk menjeaslkan peroalan tersebut.

Dalam surah ini kita dapat melihat bagaimana al Quraan cuba mengatasi beberapa masalah dalaman diri manusia dan beberapa saranan di buat untuk mengemaskan iman. Cara nya ialah memperkatakan perkara-perkara khrafat dan nilai-nilai jahiliyan untuk di hakis kan dari dalam diri manusia.

Kesimpulan nya, surah ini cuba menjelasakan penyelewengan akidah yang ada pada semua zaman dan pada semua masa dan mensasar kan perkara- perkara terebut untuk satu perubahan kepada akidah yang benar yang di redhai oleh Allah dan Rasul Nya

Surah AdDhukan bermula dengan proses penurunan al Quraan pada malam yang penuh berkat membawa rahmat kepada seuruh manusia, mengemukakan amraran-amaran kepada yang degil ingkar kepada Kitab- kitab Allah. Firaun, di jadikan perbandingan dan contoh pada kedegilan dankekufuran yang di pupus kan Allah dari muka bumi ini.

Konsep Allah itu sebenarnya adalah Rabb yang msncipta dan menjaga langit dan bumi. Secara tak langsong surah ini cuba menambat kan hati dan diri

 

setiap insan itu pada kekuasaan Allah , dimana Dia lahd yang Menghidup dan mematikan semua , termasuk mereka-mereka yang terdahulu dan terkemudian.

Persembahan surah ini menunuku kan adanya saling kait-mengait daiantara kedegilan dan ingkar dengan balasan dunia yang memupuskan satu-satu kaum ittu. Kemudian ianya di kaitakan dan azab Akhirat . Kabgkitan kita semua selepasa mati untuk balasan akhirat di kaitkan dengan risalah Rasulallah tang di sasasrkan pada kaum yang masih tidak beriman.

Semua nya akan membangkitkan rasa mahu beriman dan balik pada Allah seperti mana yanhgh dianjurkan oleh al Quraan

Surah AlJathiah pula mesasarkan kepada beberapa kumpulan kufur pada Allah untuk di jelaskan konsep akidah dan iman pada Allah dan Rasul Nya. Kumpulan yang tidak mahu lagi berada dalam iman dan menruskan maksaiat merka. Mereka ini di beri amaran tentang adanya hari pembalasan dan di persaksikan bagaimana balasan itu di lakansa kan Allah.

Kumpulan kedua yang menyamakan diri mereka dengan orang beriman sedangkan mereka terlibat dalam kekufuran dan terus syirik pada Allah. Kumpulan ini juga di jelaskan perbedaan diantara yang beriman dengan yang kufur dari semua segi. Masih tujuanya untu mmebawa balik mereka pada Allah dan Rasu;.

Kumpulan ketiga pula ialah mereka yang kufur pada Allah dan menjadikan hawa nafsu mereka sebaagai tuhan. Mereka juga di terangkan tentang azab Allah dan menyaksialan pemablasan itu untuk menjadi iktibar kepda pembaca surah ini.

Surah ini sebenrnya bertujuan menimbulkan rasa mahu mendapat peluang kedua untuk beriman dengan Allah dan menjadi orang-orang yang beriman.

Surah ini di akhiri dengan konsep puji-pujian pada Allah dan menkan kan kepada tauhid dan iman .

Ksiimpulan nya, surah-surah Makiyyah ini, menunjuk kan kepda semua tentang hakikat iman dani iktikad yang benar, bertuhan kan Allah , dan Rasul

 

Nya Muhammad sebagai Pesuruh Nya dan al Quraan sebagai pembimbing dan diri manusai sebagai sasaran yasng di tuju. Jadi bagi mereka yang kuarang kepercayaan dan was-was terhadap agama , was-was tentang akidah hendaklah membaca nya dan menghayati setiap ayat-ayat dalam ke eempat-empat surah ini bagi menemukan kita dengan kebenaran sebagai seorang yang beriman, dan bertiktikad sempurna.

Dalam surah An Nisa’ ayat 81, Allah berfirman menhgajak kita menhayati al

Quraan dengan firman nya: (Patut kah mereka terus bersikap TIDAK mahu memikirkan (isi) al Quran itu? ). Menginsafi teguran Allah ini, ayoh kita teliti setiap isi ayat-ayat dalam Juzuk 25 ini bagi memhami, membetrulkan dan berpegang dengan akidah yang di tonjol kan dalam surah-surah. Segala saranan dan tunjuk ajr serta hujjah yang ada di jadikan bahan berfikir demi mencari kebenaran , kebenaras sebagai seorang Isam yang beriman.

Selamat membaca semuga ianya menajdi petunjuk dan hidayah untuk kita واالله أعلم .semua

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JUZ 25 SHEIKH KHALID”

كداي دبوكا سمولا|Ebook Shop Reopen|Kedai buku dibuka semula|Order NOW|Pesan sekarang!|فسن سكارڠ Dismiss